EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAAL ARAÇ SAYISI NEDİR? ULAŞIM İÇİN YETERLİ MİDİR?

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAAL ARAÇ SAYISI NEDİR? ULAŞIM İÇİN YETERLİ MİDİR?

2012 yılında 6360 sayılı Kanun ile mücavir alan sınırları genişlemiş, mücavir alan içindeki ilçe sayısı 16’dan 25’e yükselmiştir. 2013-2018 yılları arasında Ankara ili nüfusu %9 oranında artmasına rağmen, otobüs filomuz %20 oranında azalmıştır.

EGO Genel Müdürlüğü’ne en son otobüs alımı 2013 yılında yapılmıştır. Dolayısıyla otobüslerin yaş ortalaması 10.5’e kadar yükselmiştir. Bu durum araçlarımızın daha sık arıza yapmasına ve bakım-onarım maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır.

Yeni yerleşim yerlerinin artmasıyla burada oturan vatandaşlarımızın toplu taşıma hizmeti talepleri de maalesef otobüs sayımızın yetersizliği nedeniyle, istenildiği ölçüde karşılanamamaktadır.

2019 yılı itibariyle faal araç sayımız 1540’tır. Bu sayı içerisinde 97 adet 1999 model Solo ve Körüklü otobüs bulunmaktadır. Bu otobüslerimizin ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle, servislerde sürekli arıza vermektedir. Bu arızalar ise gün içinde yapılan servis programının aksamasına neden olmaktadır. Bazı araçlar ise hiç kullanılmayacak durumdadır.

Mevcut otobüs filomuzun durumuna ilişkin bu veriler çerçevesinde, yolcu yoğunluğunun fazla olduğu güzergahlarda ne yazık ki yeni hatların açılması ya da servis artışının sağlanması mümkün olmamaktadır. Bu durum ise vatandaşlarımızın mağdur olmasına neden olmaktadır.

Kuruluşumuz, mevcut otobüslerimizin en etkin ve verimli kullanılmasını teminen tüm Ankara çapında Hat Optimizasyonu çalışması yapmaktadır. Bu amaçla, kuruluş bünyesinde bir ekip teşkil ettirilmiştir. Bu ekip, öncelikle, sorunlu hatları ele alıp en kısa zamanda çözüm üretecektir. 

Bunun yanı sıra Başkent Ankara’nın ulaşım ve trafik sorunlarına bilinçli bir kamu bakış açısı ve çağdaş ulaşım politika ve teknikleri ile yaklaşarak, doğru, adil, dengeli ulaşım kararlarının politik kaygılardan uzak, özellikle katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri gözetilerek, halkın ulaşım ve trafik taleplerini en rasyonel şekilde çevreci, modern, ekonomik, ucuz toplu taşıma sistemleri ile yerine getirmeyi hedefliyoruz.

Diğer Sıkça Sorulan Sorular sayfamıza ONLINE İŞLEMLER menüsünden ulaşabilirsiniz.

Yayın Tarihi: 07.11.2019
Okunma Sayısı: 14453