ANKARA METRO İŞLETMESİ TRENLERİNE AİT KIZAK (SK2 BOGİ 51200003S) ALIMI İŞİ

İHALE İLAN SONUÇ DETAYI
İHALE ADI ANKARA METRO İŞLETMESİ TRENLERİNE AİT KIZAK (SK2 BOGİ 51200003S) ALIMI İŞİ
İHALENİN KISA TANIMI Ankara Metro İşletmesi Trenlerine Ait Kızak (SK2 Bogi 51200003S) Alımı İşi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Açık ihale Usulü (19. maddesi) ile ihale edilmiştir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İHALE BİRİMİ RAYLI SİSTEMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KİK KAYIT NO 2014/55212
İHALE USULÜ Açık İhale (19. Madde)
TEKLİF EDİLEN BEDELLER

Oto Gülen (İbrahim Gülen YALINCAKLI)

İHALEYİ ALAN Oto Gülen (İbrahim Gülen YALINCAKLI)
SÖZLEŞME TUTARI 87.500,00 TL
SÖZLEŞME TARİHİ 04.09.2014
İŞE BAŞLAMA TARİHİ 05.09.2014
İDARE'NİN ADRESİ Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok Kat: 2 Yenimahalle/ANKARA
İDARE'NİN TELEFONU 0312 507 10 87
İDARE'NİN FAKSI 0312 507 13 30
İDARENİN ELETRONİK POSTA ADRESİ ali.altuner@ego.gov.tr
İHALE DÖKÜMANININ GÖRÜLECEĞİ INTERENET ADRESİ www.ego.gov.tr
İHALE KONUSU MALIN NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan İdari Şartnameden ulaşılabilir.
İHALENİN YAPILDIĞI YER Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 A Blok Kat:4 (İdare Encümen Salonu) Yenimahalle/ANKARA
İHALENİN YAPILDIĞI TARİH 18.07.2014 15:00
YAKLAŞIK MALİYET 92.050,00 TL
İŞİN SÜRESİ - 1 90 Takvim Günü
İŞİN SÜRESİ - 2