TELSİZ VE YEDEK MALZEMELERİ ALIM İŞİ

E-İHALE İLAN SONUÇ DETAYI
İHALE ADI TELSİZ VE YEDEK MALZEMELERİ ALIM İŞİ
İHALENİN KISA TANIMI Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içinde belediye hizmetlerinin daha hızlı yürütülebilmesi ve koordinenin devamlılığının sağlanması amacıyla, Telsiz ve Yedek Malzemeleri Alım İşi
İHALE BİRİMİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KİK KAYIT NO 2013/152734
İHALE USULÜ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 19. Madde Açık İhale usulü
TEKLİF EDİLEN BEDELLER

1-Aselsannet Elektronik ve Haberleşme Sistemleri San. Tic. İnş. ve  Taah. Ltd. Şti. 148.738,60 TL

İHALEYİ ALAN Aselsannet Elektronik ve Haberleşme Sistemleri San. Tic. İnş. ve Taah. Ltd. Şti.
SÖZLEŞME TUTARI 148.738,60 TL (Yüzkırksekizbinyediyüzotuzsekiz TürkLirası Altmış Kuruş)
SÖZLEŞME TARİHİ 03.01.2014
İŞE BAŞLAMA TARİHİ 04.01.2014
İDARE'NİN ADRESİ Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok Kat:1 Yenimahalle/ANKARA
İDARE'NİN TELEFONU 312 507 12 21
İDARE'NİN FAKSI 312 507 16 04
İDARENİN ELETRONİK POSTA ADRESİ zeynel.ozkan@ego.gov.tr
İHALE DÖKÜMANININ GÖRÜLECEĞİ INTERENET ADRESİ www.ego.gov.tr
İHALE KONUSU MALIN NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan İdari Şartnameden ulaşılabilir.
İHALENİN YAPILDIĞI YER EGO Genel Müdürlüğü Encümen Toplantı Salonu - Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 A Blok Kat: 4 Yenimahalle/ ANKARA
İHALENİN YAPILDIĞI TARİH 05.12.2013 10:30
YAKLAŞIK MALİYET 151.773,87 TL (Yüzellibirbinyediyüzyetmişüç TL Seksenyedi Kr)
İŞİN SÜRESİ - 1 60 (Altmış) Takvim Günü
İŞİN SÜRESİ - 2