Sıkça Sorulan Sorular

EGO ULAŞIM KARTLARI

Seyahat Kartı ve Bandrolü (Kamu Kartı) almak için nasıl bir yol izlemek gerekir ?

Seyahat kartı ve bandrolü 6245 sayılı Harcırah Kanununun 48 inci maddesi gereği Memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetlilere verilir. Bu hükme uygun olarak seyahat kartlarının (Kamu Kartı) kimlere, hangi şartlarda verileceği ve uygulamaya ilişkin esaslar ; 16,23, ve 30 Seri No’ lu harcırah kanunu Genel Tebliğleri ve 8/12/1995 tarih ve 32571 sayılı T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün yazıları ile belirlenmiştir. Seyahat kartı (Kamu Kartı), Kart ve bandrol bedeli ile aylık taşıma bedeli alınarak verilmektedir. Seyahat kartı (Kamu Kartı), kart ve bandrol bedeli Kuruluşumuz İdare Encümeni Kararı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisinin onayı ile aylık taşıma bedeli ise T.C. Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

İstenen Belgeler

 • Kuruluşumuza hitaben yazı (yazıda personel yetkilendirilmesi)
 • Vize ile alınıyor ise vize formunun aslı
 • Son üç yıllık hareket onayı (işçi personel için)
 • Terfi çizelgesi (memur personel için)
 • Seyahat bedeli (aylık taşıma bedeli)
 • Kart basım bedeli
 • 2 adet vesikalık fotoğraf

Seyahat Kartı ve Bandrolünün (Kamu Kartı) Değişiminde İstenen Belgeler

 • Kuruluşumuza hitaben yazı (yazıda personel yetkilendirilmesi)
 • Vize ile alınıyor ise vize formunun aslı
 • Son üç yıllık hareket onayı (işçi personel için)
 • Terfi çizelgesi (memur personel için)
 • Seyahat bedeli (aylık taşıma bedeli)
 • Kart basım bedeli
 • 2 adet vesikalık fotoğraf

Seyahat Kartı ve Bandrolünün (Kamu Kartı) Kaybedildiğinde İstenen Belgeler

 • Kuruluşumuza hitaben yazı (yazıda personel yetkilendirilmesi)
 • Kayıp kart basım bedeli
 • 2 adet vesikalık fotoğraf

>>>Kamu Seyahat Kartı ve Bandrolü Hakkında Danışma Telefonu: 507 14 77

Öğrencilerin Akıllı Kart Başvurusı için Nasıl Bir Yol İzlemeleri Gerekir?

Ankarakart almak için başvuruda bulunan Öğrencilerin, TC kimlik numarası ile öğrenci olup olmadıklarına dair sistemden sorgulaması yapılarak durumuna göre aşağıdaki belgeler istenir.

Öğrenci olduğuna dair sistemde kaydı çıkarsa;

 • 1 adet Vesikalık fotoğraf

Öğrenci olduğuna dair sistemde kaydı çıkmaz ise;

Üniversite öğrencileri için;

 • Öğrenci kimliğinin 2013/2014 eğitim öğretim döneminde verildiğini gösteren Hologramlı Öğrenci kimliği
 • 1 adet Vesikalık fotoğraf

Veya

 • Son Bir ay içerisinde alınmış öğrenci belgesi
 • 1 adet Vesikalık fotoğraf

Lise öğrencileri için;

 • Son Bir ay içerisinde alınmış öğrenci belgesi
 • 1 adet Vesikalık fotoğraf

Ankarakart Bedeli : 5.00 TL

>>>Öğrenci Bandrolleri Hakkında Danışma Telefonu: 507 15 67

Öğretmenlerin Akıllı Kart Başvurusı için Nasıl Bir Yol İzlemeleri Gerekir?

Ankarakart Kart almak için başvuruda bulunan Öğretmenlerin, TC kimlik numarası ile öğretmen olup olmadıklarına dair sistemden sorgulaması yapılarak durumuna göre aşağıdaki belgeler istenir.

Öğretmen olduğuna dair sistemde kaydı çıkarsa;

 • 1 adet Vesikalık fotoğraf

Öğretmen olduğuna dair sistemde kaydı çıkmaz ise;

 • Kuruluşumuza hitaben üst yazı
 • Kart alacak öğretmenlerin onaylı listesi
 • 1 adet resim

MEB İçin yukarıda ki belgelere ilave olarak

 • Maaş bodrosu veya Öğretmen kimliği fotokopisi

Özel Okullar İçin; yukarıda ki belgelere ilave olarak

 • Çalışma İzin Onayı veya Çalışma İzin Onayının uzatıldığına Dair belge

Ankarakart Bedeli : 40.00 TL

>>>Öğretmen ve Kamu Kartları Hakkında Danışma Telefonu: 507 14 83

60 yaş kart sahipleri hangi saatlerde otobüslerden ücretsiz yararlanabilirler ?

Sabah 10:00-16:00 ile akşamları 19:00-24:00 saatleri arasında 60 yaş kartını göstererek EGO otobüslerinde seyahat ederler.

60 yaşını geçen vatandaşlar Yaşlı Serbest Kartını nasıl alabilirler ?

60 yaşını doldurmuş olan tüm vatandaşlarımızın Kuruluşumuz otobüslerinde 10:00 – 16:00 ve 19:00-24:00 saatleri arasında ücretsiz olarak yararlanmaları için Yaşlı Serbest Kartı verilmektedir.

İstenen Belgeler

 • T.C. Kimlik numarası
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Bandrol bedeli
 • 2013 yılı için Bandrol ücreti 70.00 TL.
 • Yaşlı Serbest Kartının Kaybı halinde kayıp kart bedeli alınarak yenisi verilir.

>>>Yaşlı Kartı ve Bandrolleri Hakkında Danışma Telefonu: 507 14 79

EGO Genel Müdürlüğü

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

Emniyet Mahallesi

Hipodrom Caddesi No:5 A Blok Yenimahalle / Ankara

GÜZERGAH İZİN BELGELERİ

Güzergah İzin Belgesi almak için nasıl bir yol izlemek gerekir ?

Kamyon ve kamyonet türü araçlardan istenilen belgeler

 • Dilekçe
 • Ruhsat fotokopisi

Kendi personelini taşıyan araçlardan istenilen belgeler

 • Dilekçe
 • Sürücü Ehliyet Fotokopisi
 • Şirket İmza Sirküleri
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 • Taşınan personelin son aylık SSK Bildirgesi
 • Firma adına kayıtlı ve 19 yaşını geçmemiş araç ruhsat fotokopisi

Ücretsiz kendi müşterisini taşiyan araçlardan istenilen belgeler

 • Dilekçe
 • Sürücü Ehliyet Fotokopisi
 • Şirket İmza Sirküleri
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 • Firma adına kayıtlı ve 19 yaşını geçmemiş araç ruhsat fotokopisi

Okul öncesi eğitim veren araçlardan istenilen belgeler

 • Dilekçe
 • Sürücü Ehliyet Fotokopisi
 • Sürücü Sabıka Kaydı
 • Sürücü Ehliyet Sorgusu
 • Şirket İmza Sirküleri
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 • Firma adına kayıtlı ve 5 yaşını geçmemiş araç ruhsat fotokopisi
 • Öğrenci Listesi ( 0-6 yaş gurubu)
 • Rehber Öğretmen Kimlik Fotokopisi
 • Rehber Öğretmen sabıka kaydı
 • Milli Eğitim Bakanlığınca verilen izin belgesi
 • Çalışma Ruhsatı ( İlçe Belediyeden)

Kendi Diyaliz Hastalarini Ücretsiz Taşiyan Araçlardan Istenilen Belgeler

 • Dilekçe
 • Sürücü Ehliyet Fotokopisi
 • Şirket İmza Sirküleri
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 • Firma adına kayıtlı ve 19 yaşını geçmemiş araç ruhsat fotokopisi
 • Çalışma Ruhsatı ( Sağlık Bakanlığınca verilen)

Özel Eğitim Alan Engelli Kendi Öğrencilerini Ücretsiz Taşıyan Araçlardan İstenilen Belgeler

 • Dilekçe
 • Sürücü Ehliyet Fotokopisi
 • Sürücü Sabıka Kaydı
 • Sürücü Ehliyet Sorgusu
 • Şirket İmza Sirküleri
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 • Firma adına kayıtlı ve 5 yaşını geçmemiş araç ruhsat fotokopisi
 • Öğrenci Listesi
 • Rehber Öğretmen Kimlik Fotokopisi
 • Rehber Öğretmen sabıka kaydı
 • Milli Eğitim Bakanlığınca verilen izin belgesi
 • Çalışma Ruhsatı ( İlçe Belediyeden)

EGO Genel Müdürlüğü

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

Emniyet Mahallesi

Hipodrom Caddesi No:5 A Blok Yenimahalle / Ankara

Şehir İçi İzin Belgesi İçin Dilekçe Örneği

Güzergah İzin Belgesi Hakkında Danışma Telefonları :

(312) 507 12 03 - (312) 507 12 08 - (312) 507 12 10

METRO VE ANKARAY

Yapımı devam eden yeni metro hatları üzerindeki istasyonlar :

Batıkent – Sincan (M3) :

Batı Merkez-Mesa-Botanik-İstanbul Yolu-Eryaman(1-2)-Eryaman(3)-Devlet Mah.-Fatih-GOP-Törekent-OSB

Kızılay – Çayyolu (M2) :

Necatibey-Milli Kütüphane-Söğütözü-MTA-ODTÜ-Bilkent-Köy Hizmetleri-Beytepe-Ümitköy-Çayyolu 1-Çayyolu 2

Tandoğan – Keçiören (M4) :

Tandoğan-EGO-AKM-ASKİ-Dışkapı-Meteoroloji-Belediye-Mecidiye-Kuyubaşı-Dutluk-Gazino

Tüm Ankaray ve Metro istasyon giriş ve çıkışlarına yürüyen merdiven yapılması

Yapım çalışmaları devam eden metro hatları üzerinde bulunan istasyonlarda yürüyen merdivenler yapılmaktadır. İsletilmekte olan metro hatlarında yürüyen merdiven bulunmayan istasyonlarda, yürüyen merdiven yapılması tadilat çalışmaları gerektirdiği, yüksek maliyet ve yolcu trafiğini etkilemesi nedenleriyle düşünülmemektedir.

Metro istasyonlarında çalışan bazı biletçi ve güvenlik personelinden şikayet

İşletimi devam eden Ankaray ve Metro hatlarında görevli personel ile ilgili şikayetler incelenmekte, kusurlu görülenler çalıştıkları is kollarına göre bağlı oldukları mevzuata göre uyarılmakta veya cezalandırılmaktadır.

Reklam panoları ile Ankaray – Metro görüntülü televizyonların insanları rahatsız etmeleri hakkında

Satınalma (Satın Alma Daire Başkanlığı) , Ticaret Şube Müdürlüğünü ilgilendirmektedir.

Trenlerin daha sık aralıklarla gelmesi hakkında

Metro isletmesine ait tarife genel olarak yolcu talebi ve isletme verimliliği göz önünde tutularak sabah 07:00 – 09:00, aksam 16:30 – 19:30 saatleri arasında yoğun yolcu talebine göre diğer saatlerde ise normal yolcu talebine göre düzenlenmektedir. Ayrıca aşırı yolcu yoğunluğu ve beklenmedik durumlarda servis artırımı yapılmakta ve mümkün olan en iyi yolcu talebi verimlilik dengesi sağlanmaktadır. Bir kısım teknik, bir kısmı da yolcu güvenliği nedeniyle yaşanan ve dünyadaki her isletmede rastlanan arıza beklenme adet ve sürelerinin en aza indirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.

Metro istasyonlarındaki bilet satış gişelerinde öğrenci bileti satın alanlardan paso sorulmaması hakkında

Bilet turnikelerinden geçiş esnasında denetim yapılmakta olup aksine davrananlardan Raylı Sistem Taşıma Yönergesine göre ceza uygulanmaktadır.

Yürüyen merdivenlerin arızalarının giderilmesi hakkında

Ankaray ve Ankara Metrosunun 18 saat süren 1 günlük işletme dönemlerinde yürüyen merdiven arızaları olabilmektedir.

Bu arızalara en kısa zamanda müdahale edebilmek ve yıl içindeki periyodik bakımlarını yapabilmek amacıyla uzman firmalar ile anlaşma yapılmıştır.

Engelli asansörlerinin artırılması ve sürekli çalışır durumda olmasının sağlanması

Ankaray ve Ankara Metrosu istasyonlarında engelli asansörleri mevcut olup kullanılmaktadır. Ayrıca Kızılay istasyonun 4 adet engelli asansörü ilave edilmiştir.

Engellilerin Ankaray ve Metro hizmetlerinden faydalanmalarının kolaylaştırılması hakkında

Engelliler için Ankaray ve Ankara Metrosunda Yürüyen merdiven, asansör, özel turnikeler ve hatta sadece engelliler için düşünülmüş ve yapılmış olan Internet Cafe (Beşevler) bulunmaktadır. Gelen öneriler ayrıca değerlendirilmektedir.

Ankaray ve metro istasyon ve hatları ile ilgili çalışmaların son durumu ve hızlandırılması hakkında

Ankaray ile ilgili yeni bir çalışma bulunmamaktadır. Batıkent – Sincan , Kızılay – Çayyolu 2 ve Ulus Keçiören Metrosu bina ve inşaat çalışmaları iş programına uygun olarak devam etmektedir.

Ankaray ve Metro istasyonlarında tuvalet ve lavabo bulundurulması

Ankaray ve Metro istasyonlarında seyahat süresinin kısa olması nedeniyle halka açık WC ve lavabo bulunmamaktadır.

Ankaray ve Metro proje ve inşaat çalışmalarının maliyeti ve kullanılan beton ve çelik miktarı hakkında

Ankaray ve Metro hatlarının proje ve inşaat çalışmalarının maliyet, malzeme ve diğer konulara yönelik bilgiler, detaylı çalışmayı gerektirmektedir. Bu bilgilerin talep edilmesi halinde 28.09.2004 tarih ve 2004/166 sayılı kuruluşumuz idare encümeni kararı gereğince oluşturulan komisyonca belirlenen bedelin ödenmesi suretiyle uygun görülen teknik bilgiler verilmektedir.

Metro çalışmalarında çevreye ve insanlara zarar ve rahatsızlık verilmesi hakıında Bilgi ?

Metro yapım çalışmalarında rahatsızlık vermekten kaçınmak için her türlü tedbir alınmakta, Kamuyu rahatsız edecek yerlerde gürültülü gece çalışmalarından kaçınılmaktadır.

Raylı Sistemler hangi saatler arasında yolcu taşımaktadır?

Sabah : 06:00 - Akşam : 24:00 saatleri arasında yolcu taşımaktadır.

Raylı Sistemlerden EGO Otobüslerine geçiş yaparken yada EGO otobüslerinden Raylı Sistemlere geçiş yaparken ayrıca bir ücret ödeyecek miyiz?

Otobüs ve Raylı Sistem biletleri birbirine entegre edilmiştir. Otobüsten-Raylı Sisteme, Raylı Sistemden-Otobüse, Otobüsten-Otobüse geçişlerin 75 dakika içinde yapılması halinde İndirimli Kartlarda ayrı bir ücret ödemesi gerekmemektedir. Bu durum Tam karlarda ise her transferli biniş için 0,59 TL ücret alınacaktır.

Raylı Sistem hatları, İstasyonları Depreme dayanıklı mı?

Ankara deprem açısından kritik bir bölgede bulunmamakla beraber en emniyetli tarafta kalınacak şekilde projelendirilmiş ve yapılmıştır.

Elektriklerin kesilmesi halinde işletme durur mu?

Hayır. Diğer besleme hattı devreye girer.

Kızılay Ortak İstasyonunda Ankaray-Metro geçişinde ücret ödenmekte midir?

Hayır.

Bundan sonra düşünülen Raylı Sistem Projesi var mı?

Ulaşım ana planı çerçevesinde 2015 yılına kadar 130 km`lik raylı Toplutaşım ağı öngörülmektedir. (Şu anda TCDD tarafından işletilen 37,5 km`lik Kayaş-Sincan Banliyö hattı- 8,5 km`lik Dikimevi-AŞTİ Ankaray Hafifraylı Sistem-14,6 Km`lik Batıkent-Kızılay Metro1 hattı olmak üzere toplam 60,6 km`lik bir ağ işletmede mevcuttur.)

Gündemdeki projeler ise Batıkent-Sincan-Törekent 15,360 km. Sözleşmesi imzalanmıştır.

Dikimevi-Siteler-Önder Metro Hattı şuan gündemde değildir.

(AŞTİ) Söğütözü-Ümitköy Metro Hattı 8,600 km olarak yapımı tamamlanmıştır.

Ankaray ile ilgili yeni bir çalışma bulunmamaktadır. Batıkent - Sincan, Kızılay - Çayyolu 2 ve Ulus - Keçiören Metrosu bina ve inşaat çalışmaları iş programına uygun olarak devam etmektedir.

Ankaray ve Metroda Güvenlik nasıl sağlanıyor? Acil müdahale için neler yapılıyor?

Güvenlik için Metro İşletmesinde 200, Ankaray İşletmesinde 150 Özel Güvenlik personeli görev yapmaktadır. Tüm Sistem Kameralarla devamlı gözetim altındadır. Olası acil durumlar için Emniyet, Sağlık, İtfaiye ile işbirliği içinde çalışılmaktadır. Güvenlik elemanları ilk müdahaleyi yaparak ilgili kuruluşu çağırmaktadır.

Ankaray ve Metro 1 nasıl finanse edildi? Ne kadar ödeme yapıldı? Sistem zararda mı yoksa kârda mı?

Hazine Garantili kredilerle finanse edilmiştir. Metro yatırım tutarı 660 milyon ABD Dolarıdır. Ankaray yatırım tutarı 518.2 milyon DM+30.4 milyon DM ek kredi ile Toplam 548.6 milyon DM dır. Ödemelerin tamamı yapılmıştır. (Firmalara) Sistem kar etmektedir, Raylı Sistemlerin kendini amorti etmesi çok zordur veya çok zaman almaktadır.

Metro 1 ne zaman açıldı?

28 Aralık 1997de hizmete girmiştir.

ANKARAY ne zaman açıldı?

30 Ağustos 1996 da hizmete girmiştir.

EGO OTOBÜSLERİ

Hareket saatine uymayan hareket görevlileri hakkında nasıl şikayette bulunabiliriz ?

Hareket noktası ve duraklarda yazılı olarak asılan hareket saatlerine mutlaka uyması gerekmektedir. Uymayan görevliler hakkında dilekçe ile şikayette bulunulduğu taktirde ilgililer hakkında yasal işlem başlatılır. Zorunlu haller dışında, hareket saatlerine uymayan görevliler toplu iş sözleşmesi hükümleri doğrultusunda cezalandırılırlar.

Özel Halk Otobüslerinden kimler ücretsiz yararlanabilir ?

Aşağıda belirtilen kişiler ücretsiz olarak özel halk otobüslerinden yararlanabilirler:

 • T.C. Emekli Sandığı Gn. Md.lüğü tarafından verilen Gazi, Şehit Yakını ve Vazife Malulü ( Kart sol alt köşesinde çapraz SERBEST ibareli yazan ) kart sahipleri
 • İstiklal Madalyası sahipleri
 • Belediye Zabıta Memurları
 • EGO Sayım, Anket ve Kontrol Görevlileri
 • TUİK Görevlileri
 • PTT Dağıtıcıları
 • 6 yaş altındaki çocuklar

Şikayetleri hangi telefonlara bildirelim ?

Şikayetlerinizi aşağıdaki telefon, faks ve e-mail adresimize bildirebilirsiniz.

Mavi Masa : 153

Belge Geçer ( Faks ) : (312) 507 15 52

E-posta : otobus@ego.gov.tr

Yeni hat , güzergah değişiklik isteği vb. istekler için nereye başvurmak gerekir ?

Bu tür istekler için EGO Genel Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmek gerekir.

Durak yerinin değiştirilmesi için ne gibi bir prosedür takip etmek gerekir ?

Konuyu açıklayan bir dilekçe ile EGO Genel Müdürlüğüne müracaat etmek ya da 384 03 60 /305 - 310 , 384 01 53 fax numaralarına dilekçeyi fax la göndermek gerekir. Yapılan incelemede uygun bulunduğunda gereği yapılır. Sonuçtan (olumlu, olumsuz) yazılı olarak ilgiliye cevap verilir.

Karşılaştığımız olumsuz durumları nereye ve nasıl bildirmemiz gerekir ?

İstenmedik olayların meydana geldiği hattın adını, tarihini, saatini,aracın EGO kod numarasını veya otobüsün plakasını (özel işleticilere ait tüm otobüsler dahil) olay anlatılarak EGO Genel Müdürlüğü Otobüs Daire Başkanlığı Emniyet Mah.Hipodrom Caddesi No:5 A Blok Yenimahalle / Ankara adresine dilekçe veya fax ile bildirebilirsiniz.

Fax: (312) 507 12 31

BUNLARI BİLMİYORDUM

 • 1929 Maltepe Havagazı Fabrikası bir Alman firması tarafından Toros Sokak`ta kuruldu.
 • 1935 yılında Ankara Belediyesi Otobüs İdaresi kurularak, Sovyetler Birliği’nden 100 adet otobüsün ithal edilmesiyle toplutaşımacılık hizmeti başlatılmıştır.
 • 1944 yılında Otobüs İdaresi Katma Bütçeli hale getirilerek "Ankara Otobüs İşletmesi" adını almış, ancak işletme gelişme olanağı bulamamıştır.
 • 01 Ocak 1950 tarihinden itibaren Belediye Otobüs İşletmesi, Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi ( EGO ) adını almış ve yönetim esnekliği kazanmıştır.
 • 1968 Güvercinlik Havagazı Üretim Fabrikası kuruldu.
 • 1973 Güvercinlik Havagazı Fabrikası üretime başladı.
 • 1982 yılında kamu servis araçlarının hızla artan sayılarının yanı sıra bu dönemin en önemli gelişmesi Özel Halk Otobüsleri’nin kentiçi yolcu taşımacılığına katılmasıdır.
 • 1984’lü yıllarda özellikle Macaristan’dan satın alınan Ikarus marka körüklü otobüsler servise verilmiş,böylece kentiçi yolcu taşımacılığında büyük bir rahatlama sağlanmıştır.Yine bu dönemde otobüslerde Biletçi uygulaması kaldırılarak Tek Tip Ücret ve Kumbara uygulaması başlatılmıştır.
 • Ekim 1988 de Doğalgazın Ankara ya gelişi.
 • 1992 yılında eksoz dumanlarından oluşan hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla ODTÜ’lü bilim adamlarınca otobüslerde yapılan değişiklerle 30 adet doğalgazla çalışan otobüs hizmete girmiştir.
 • 08 Ağustos 1992 de (A1) AŞTİ-Dikimevi Ankaray hattının (8,7 Km.) yapımına başlanmıştır.

  ( AŞTİ – Emek – Bahçelievler - Beşevler – Tandoğan – Maltepe – Demirtepe – Kızılay – Kolej – Kurtuluş – Dikimevi ; Hizmet : 11 İstasyon )

 • 29 Mart 1993 tarihinde (M1) Kızılay-Batıkent Metro hattının (14,5 Km.)yapımına başlanmıştır.

  ( Batıkent – Ostim – Macunköy – Hastane – Demetevler – Yenimahalle – İvedik – Akköprü - Atatürk Kültür Merkezi – Ulus – Sıhhiye – Kızılay ; Hizmet : 12 İstasyon)

 • 1995 yılında Çift Katlı Otobüsler ulaşım hizmetine sokularak şehir içi toplu taşımacılığına yeni bir boyut getirildi.
 • 30 Ağustos 1996 tarihinde (A1) AŞTİ-Dikimevi Ankaray hattı (8,7 Km.) işletmeye açılmıştır.

  ( AŞTİ – Emek – Bahçelievler - Beşevler – Tandoğan – Maltepe – Demirtepe – Kızılay – Kolej – Kurtuluş – Dikimevi ; Hizmet : 11 İstasyon )

 • 08.08.1997 tarihinde Toplu Taşımacılıkta ilk Otomatik Ücret Toplama Sistemi hizmete girdi.
 • 28 Aralık 1997 tarihinde (M1) Kızılay-Batıkent Metro hattı (14,5 Km.) işletmeye açılmıştır.

  ( Batıkent – Ostim – Macunköy – Hastane – Demetevler – Yenimahalle – İvedik – Akköprü - Atatürk Kültür Merkezi – Ulus – Sıhhiye – Kızılay ; Hizmet : 12 İstasyon)

 • 1999 yılında Toplu Taşım Otobüslerinde ilk defa Dijital Flama kullanımı başlatıldı.
 • 06 Ocak 2001 tarihinde Ankaray, Metro ve Otobüs Ücret Toplama Sistemleri entegre edilerek tüm toplu taşıma türlerimizde Tek Tip Ücret Toplama Belgesi kullanılmaya başlanmış ve Ücretsiz Transferli Yolculuklar bu dönemde verilmeye başlanmıştır.
 • 19 Şubat 2001 tarihinde (M3) Batıkent-Sincan-Törekent Metro hattının(15,3 Km.) bina ve inşaat yapım çalışmalarına başlanmıştır.

  (OSB - Törekent - GOP - Fatih - Devlet Mah. - Eryaman3 - Eryaman1-2 - İstanbul Yolu - Botanik - Mesa - Batı Merkezi ; Hizmet : 11 İstasyon )

 • 27 Eylül 2002 tarihinde (M2) Kızılay - Çayyolu-2 Metro hattının (16,5 Km.) bina ve inşaat yapım çalışmalarına başlanmıştır.

  ( Necatibey - Milli Kütüphane - Söğütözü - MTA - ODTÜ - Bilkent - Köy Hizmetleri - Beytepe - Ümitköy - Çayyolu1 - Çayyolu2 ; Hizmet : 11 İstasyon )

 • 15 Temmuz 2003 tarihinde (M4) Tandoğan-Keçiören Metro Hattının (9,2 Km.) bina ve inşaat yapım çalışmalarına başlanmıştır.

  ( Tandoğan - EGO - AKM - ASKİ - Dışkapı - Meteoroloji - Belediye - Mecidiye - Kuyubaşı - Dutluk - Gazino ; Hizmet : 11 İstasyon )

 • 2006 yılında toplu taşıma araç şoförleri Psiko-Teknik teste tabi tutulmaya başlandı.
 • 02.01.2006 tarihinde Kazan İlçesine ulaşım hizmeti verilmeye başlandı.
 • 2007 yılında Yenikent`e ulaşım hizmetleri verilmeye başlandı.
 • 14.04.2007 tarihinden itibaren Temelli İlçesine ulaşım hizmeti verilmeye başlandı.
 • 01 Eylül 2007 Doğalgaz Dağıtım ve İşletme faaliyetleri Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ. Genel Müdürlüğü`ne devredildi.
 • 15.03.2008 tarihinde Esenboğa-Aşti arası ulaşım hizmeti verilmeye başlandı.
 • 16.07.2008 tarihinden itibaren Çubuk İlçesine ulaşım hizmeti verilmeye başlandı.
 • 16.07.2008 tarihinden itibaren Elmadağ İlçesine ulaşım hizmeti verilmeye başlandı.
 • 16.08.2008 tarihinden itibaren Yeşildere İlçesine ulaşım hizmeti verilmeye başlandı.
 • 29.10.2008 tarihinde EGO Genel Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı.
 • 28.11.2008 tarihinden itibaren Akyurt İlçesine ulaşım hizmeti verilmeye başlandı.
 • 19.03.2009 tarihinden itibaren Selametli İlçesine ulaşım hizmeti verilmeye başlandı.
 • 19.03.2009 tarihinden itibaren Bezirhane İlçesine ulaşım hizmeti verilmeye başlandı.
 • 01.01.2010 Transfer süresi 75 dakikaya uzatıldı.
 • 12.01.2010 tarihinden itibaren Temelli -Sincan İlçesine ulaşım hizmeti verilmeye başlandı.
 • 27.05.2010 tarihinden itibaren Kalecik İlçesine ulaşım hizmeti verilmeye başlandı.
 • 31.05.2011 tarihinden itibaren Ayaş İlçesine ulaşım hizmeti verilmeye başlandı.
 • 31.05.2011 tarihinden itibaren Bala İlçesine ulaşım hizmeti verilmeye başlandı.
 • 06.06.2012 tarihinden itibaren EGO Genel Müdürlüğü otobüslerinin takip edilmesi amacıyla otobüslere GPS takılmaya başlandı.