ANKARALI HEMŞEHRİLERİMİZİ HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE HAYATA TAŞIMAK İÇİN VARIZ...
 
  Menu
 
Web Uygulaması
Tanıtım Videosu
Mobil Uygulamalar
Tanıtım Videosu
 
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
DOĞALGAZ HİZMETLERİ

Başkent Ankara nın hava kirliliğine bir çözüm getirmek, daha temiz ve çağdaş bir yakıtla ısınma, mutfak ve sıcak su ihtiyaçlarının giderilmesi amacı ile Ankara lıların hizmetine sunulan doğalgaz ile ilgili Kuruluşumuz çalışmaları 1985 yılında başlamıştır. Doğalgaz

Bu tarihte BOTAŞ Genel Müdürlüğü ile Kuruluşumuz arasında yapılan bir dizi toplantı ve görüşmeler neticesinde Gate Station (BOTAŞ ın gazı EGO ya teslim edeceği nokta) yeri Yaprakcık olarak tespit edilmiş ve doğalgazın 20 Bar basınçta Ankara ya ileteceği hatlar ve yüksek basınç istasyonları ile ilgili güzergah ve kamulaştırma çalışmaları tamamlanmıştır.
1986 yılında BOTAŞ Genel Müdürlüğü ile SOYUZGAZ EXPORT arasında doğalgaz alım sözleşmesinin imzalanmasını takiben Kuruluşumuzca Ankara da Doğalgaz Dönüşüm ve Uygulama Etüdü ihalesine çıkmış, ücretsiz (Hibe) olarak verilen tekliflerden İngiliz British Gas firmasının teklifi uygun bulunmuş ve alınan firma 01 Mart 1987 tarihinde bu etüdü tamamlamıştır.
Etüdün incelenmesi ve Ankara da doğalgaz dönüşüm işinin yapımı ile ilgili ihale şartname dokümanının hazırlanmasını takiben uluslararası yapım ihalesine çıkılmış ve
1988 yılında AMEC-KUTLU-TAŞ (İngiliz-Türk) Konsorsiyumuna 200 milyon US $ la ihale edilmiştir.

Bunun yanı sıra 18 km.lik 20 Bar lık yüksek basınç hatları ve 5 adet yüksek basınç Reglaj istasyonu işi de SOFREGAZ-TEKFEN (Fransız-Türk) Konsorsiyumuna 6 Milyon US $ a ihale edilmiştir.

Kuruluşumuzun sistemli ve BOTAŞ Genel Müdürlüğü ile koordineli bu çalışmaları sonucunda doğalgazın, Ankara ya geliş tarihi olan Ekim 1988 de pilot bölge olarak seçilen Gayret Mahallesinde derhal kullanımı sağlanmıştır. Doğalgaz Kullanımı
1988 yılında başlayan doğalgaz çalışmalarında önce mevcut havagazı abonesi olan yaklaşık 100.000 abonenin gaz tüketim ihtiyaçlarının doğalgaza dönüştürülmesi ve yine mevcut havagazı dağıtım şebekesinin doğalgaza uygun hale getirilmesi işlemleri yerine getirilmiştir.

Daha sonra kalorifer kazanları ve büyük tüketimli ısı merkezlerinin doğalgaza dönüşümleriyle soba ve kat kaloriferlerinin montajı işi yapılmıştır.
Dağıtım şebekesi de; Takviye hatların temizliği, yeni hatlar ve yeni Regülatörlerle doğalgaz taşımaya uygun hale getirilmiştir. Doğalgaz Açılışı

Yaklaşık 4 yıl süre ve 202 milyon US $ harcanan Ankara doğalgaz projesi 31 Aralık 1991 tarihinde kapsamı itibariyle tamamlanmış olup, 1992, 1993, 1994, 1995 ve 1996 yılında yapılan çalışmalar Kuruluşumuz özkaynağından karşılanmıştır.
Bu çalışmaların kısa bir değerlendirilmesini yapacak olursak şu sonuçlara varmamız mümkündür.

Ankara da bugüne kadar tüketilen 2.403.455.225 m3 doğalgaz ( 1 m3 doğalgaza yaklaşık 2 kg. kömür eşdeğeri alındığında) 4.8 milyon ton kömürü ikame etmiştir.
Bir başka deyişle Ankara semalarında 4.8 milyon ton kömürden kaynaklanan kirlilik bertaraf edilmiştir.

Ankara nın 1988 de 490 Km. olan doğalgaz taşımaya uygun şebeke hattı 1.302 km.ye çıkarılmıştır. (Servis hatları hariç) 1988 de yaklaşık 90.000 olan havagazı abone sayısı 231.468 e çıkarılmıştır. Bu rakam küçük görülebilir.
Ancak 3600 Kcal / m3 lük havagazını yılda 40 milyon m3 tüketen 90.000 abone 8600 Kcal / m3 lük doğalgazı 522 milyon m3 tüketen 231.468 aboneye çıkmıştır.
Yaklaşık 10.000 kazan dönüşümü yapılmıştır.
Bunun yanı sıra yaklaşık 40.000 adet doğalgaz sobası ve 70.000 adet Kombi cihazı montajı yapılarak bireysel ısınma hizmeti de gerçekleştirilmiştir.
Bina içi ve dışında meydana gelen arızalara en kısa zamanda ulaşabilmek için
187 Acil Servis ekipleri kurulmuştur.
Semt İtfaiye birimlerine konuşlandırılan bu ekipler 8 ayrı bölgede günde 24 saat sürekli görev yapmaktadır.
1993 yılında 187 Acil Arıza Servisi ekiplerinin daha çağdaş ve hızlı hizmet verebilmeleri için bilgisayarlı kayıt sistemleri kurulmuştur. ALO 187
Bu sistemin kurulması ile 1994 yılında doğalgaz kaçakları ve acil arızaların neredeye % 100 üne ihbarın alınışını takiben ilk yarım saatte ulaşılmıştır.
SCADA sistemi ile doğalgaz şebeke hatları ve Reglaj istasyonlarının merkezden izlenmesi sağlanmıştır.
1996 yılı sonu itibariyle 98 adet büyük tüketimli ısı merkezleri doğalgaza dönüştürülmüştür.

DOĞALGAZ KULLANIM İÇİN SÜREKLİ EĞİTİM :
Doğalgazın kullanmaya başlanması ile birlikte eğitim ve Halkla İlişkiler Servisleri kurulmuş ve bu çalışmalar sistemli bir hale getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa olarak doğalgaz Tesisatçılığı Kursları düzenlenmiştir.
Bu kurslardan bugüne kadar 540 kişi M.E.B. onaylı Doğalgaz Tesisatçılığı Eğitim Sertifikası almıştır.
PTT, TEK (TEAŞ-TEDAŞ), ASKİ vb. gibi alt yapı kuruluşlarının ilgili personeline ve binaların kaçakları belirli periyotlarla doğalgaz kaçakları, yangınları, emniyet ve güvenliği konularında kurslar verildi.

Kuruluşumuzca, doğalgazın emniyetli ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla; personelimize hizmet içi eğitim, halka, resmi ve özel kurum ve kuruluşlara,piyasada serbest çalışan firmalara, tesisatçılara, doğalgaz ateşçilerine de konularında eğitim verilmektedir.

Ayrıca doğalgaz tesisatçılığı konusunda vasıfsız gençlerimizi, meslek sahibi edindirmek ve sektöre gerekli ara eleman sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa sürdürdüğümüz eğitim programı da devam etmektedir.
Bugüne kadar bu kurslarda: 5898 Doğalgaz ateşçisi ve 540 Doğalgaz tesisatçısı eğitilerek belge almaya hak kazanmış ve belgelerini almışlardır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Müdürlüğü personeline EGO Doğalgaz Dağıtım Projesi, doğalgazın kaynakları, özellikleri, yanma, kullanım alanları, diğer yakıtlarla karşılaştırılması ile doğalgazda emniyet ve yangın mücadele konularındaki eğitim 24.4.1995 - 16.05.1995 tarihleri arasında gerçekleştirildi ve bu eğitime 663 kişi katıldı.
Aralık 1994 te başlayan hizmet içi eğitim programlarımızda da, bugüne kadar 695 personelimiz eğitildi.
Ankara da merkezde bulunan 5 ilçede orta öğrenim kurumlarındaki öğrencilere doğalgaz kullanımını özendirmek ve tanıtmak amacıyla 2 şer saatlik seminerler verildi.

Abonelerimizin doğalgazı emniyetli ve verimli bir şekilde kullanmaları, doğalgaz hakkında genel bilgi edinmeleri için bir doğalgaz rehber kitapçığı hazırlandı.
Ankara halkının doğalgaz kazanlarını daha güvenli ve verimli kullanabilmeleri için Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile koordineli eğitim çalışmaları yapılmaktadır.
Ülkemizde ilk defa
1993 Eylül ayından itibaren Doğalgaz Sigortası uygulamasına başlanılmıştır. Bu uygulama halen sürdürülmektedir.

Bu değerlendirmelerden de anlaşılacağı üzere Kuruluşumuz gerek yapmış olduğu teknoloji transferi, gerekse doğalgaz uygulamalarında kullanmış olduğu iç pazara açılma tekniği ile işin başında kendisine yönetilen eleştirileri övgüye çevirmeyi başararak ve sektörde (doğalgaz dağıtım ve kullanımı) ülkemizin saygın ve güvenilir bir kurumu haline geldi.
Ankara doğalgaz şebekesi gaz şebekesi miktarının ölçüldüğü, kokulandırıldığı ana merkezden dağıtım servis boru vasıtasıyla tüketiciye ulaşan bir boru ağıdır.Basınç sistemi beş aşamadan oluşmaktadır.

YÜKSEK BAS1NÇ HATLARI :
Doğalgaz Yüksek Basınç40 Bar işletme basıncında 18.401 m. uzunluğunda olup insan yoğunluğunun binaların bulunmadığı arazilere döşenmiştir.

Bu hatların kaynakları
% 100 röntgen çekilerek kontrol edilmiştir.
70 Bar da hidrolik testten geçirilmiştir.
Binalara yakın olduğu yerlerde özel dolgu sistemiyle uygulanarak üzerlerine beton bloklar konmuştur.

Karayolu geçişleri keşon (kılıf) boruların içerisinden geçirilmiş ve boru et kalınlıkları mukavemet açısından kalın tutulmuştur.

Diğer altyapı kuruluşlarının yeraltı tesislerinden (PTT, TEDAŞ, ASKİ) en az 7 m. uzaklıkta döşenmiştir. Dikine kesitlerde ise özel koruma tedbirleri alınmıştır. (çelik boru, lastik, tuğla gibi)
Boruların korozyona uğramaması için redresörlü katodik koruma sistemleri uygulanmakta ve günlük olarak kontrol edilmektedir.

ORTA BASINÇ HATLARI :
Ankara da 149.676 m. uzunluğunda çelik borulardan oluşan ve çoğunluğu "Ankara Doğalgaz Dönüşüm Projesi "kapsamında 1989 -1994 tarihleri arasında döşenmiştir.

Orta basınçlı çelik hatların döşenmesinde ODTÜ den sahada kaynak yapılabilir sertifikası almış kaynakçılar kullanılmıştır.

Döşenen çelik boruların kaynakları % 100 röntgen çekilerek röntgenlerin yine ODTÜ tarafından muayene edilmeleri sağlanmıştır.

Orta basınç hatlarında korozyona karşı tükenir anot sistemi kullanılmıştır. Anot sistemi yıllık periyotlar halinde ölçüm değerleri alınarak hasarlı bulunan veya tükenen anotlar yenilenmektedir.

Hatlar üzerinde bulunan vanaların herhangi bir tehlike anında rahat kapatabilmesi için sürekli kontrolleri ekiplerimizce yapılmaktadır.

Hatların döşenmesi sırasında borunun altı ve üstü 0,3 mm kumla örtülerek izolasyonunun korunması sağlanmaktadır.

ALÇAK BASINÇ HATLARI :
Ankara da 1.133.942 m. uzunluğunda alçak basınçlı hatlar 50 ve 75 mbar basınçta çalışmaktadır.
Alçak basınçlı dağıtım hatları tüketiciye ulaşan hatlar olup, polietilen ve çelik borulardan oluşmaktadır.
Çelik borular kaynaklı olması nedeniyle gaz kaçağı riski minimum civarındadır.
Alçak basınç hatları yılda 4 sefer gaz arama cihazları ile taranarak gaz kaçakları tespit edilmektedir.
Gaz kaçağı tespit edilen noktalar ekiplerimizce araştırılarak kazı yapılmak sureti ile arızaların onarımları temin edilmektedir.

SERVİS HATLARI :
Bu dağıtım hatları haricinde toplam 49.279 adet servis hattı vardır.

Ankara nın muhtelif semtlerinde 212 adet regülatör (basınç düşürme istasyonu) bulunmaktadır.
( 8 adet Yüksek basınç, 87 adet bölge, 117 adet ısı merkezi regülatörü).
Regülatörler tuğla bina içerisinde, park ve bahçelerde binalara, uçan çatıları patlamalara karşı zincirlerle bağlanmış, patlamaların önlenmesi için hava sirkülasyonlu yapılmıştır.
Gaz kesilmeleri ve basınç düşürmelerini gözlemlemek için merkezi kumanda (SCADA) sistem vasıtası ile regülatörler kontrol edilmektedir.
Regülatör binalarının çevresi tel kafesler ile çevrilerek gerekli emniyet sağlanmaktadır.

Ön Ödemeli Akıllı Kartlı Doğalgaz Sayaçları;

Elektronik Kartlı Sayaçlar
Doğalgaz konusunda getirdiğimiz yeniliklerden biriside ön ödemeli, kartlı doğalgaz sayaçları uygulamasıdır.
İhalesi yapılmış ve ilk etapta 75.311 adet olarak kullanıma geçilecek bu sayaçlar sayesinde; Abonelere ait tüm bilgiler bu sayaç kartlarından okunabileceklerdir.
Kurum olarak sayaç okuma fatura hazırlama ve gönderme işleri ortadan kalkacaktır.
Aboneler kullanmak istedikleri miktarda gazı parasını ödeyerek kartlarına işletecek, karttaki miktar sona erdikçe yeniden kartlarına istedikleri miktarda gaz işletebileceklerdir.
Sayaç sökme işi yapılmayacaktır.

Sayaçlara herhangi bir müdahale anında sayaç otomatik olarak devreden çıkacaktır.
Bu da gaz kullanımının daha güvenli bir hale gelmesi demektir.
1996 yılı sonu itibari ile muhtelif semtlerde 63.926 aboneye ön ödemeli kartılı doğalgaz sayacı takılmış ve ülkemizde ilk kez böyle bir uygulama başlatılmıştır.

Türkiye de en çok doğalgaz tüketen ve en fazla abonesi olan EGO teknoloji transferlerini gerçekleştirerek Ankara da daha güvenli, emniyetli ve verimli doğalgaz kullanımını sağlıyor.

Bu kapsamda ön ödemeli kartlı doğalgaz sayaçlarını hizmete sokan EGO hem aboneye, hem de kuruluşa büyük kolaylık getirdi.
Halen kullanılan 163.425 mekanik sayaçların yanı sıra yeni abone olan 64.448 yere de elektronik kartı i ön ödemeli doğalgaz saati takıldı. Hedef 200 bin abone
Ayrıca 2. etap doğalgaz yaygınlaştırma projesi kapsamında yeni yapılacak 200 bin yeni aboneye de elektronik kartlı sayaçlar takılacak. Bu arada mekanik sayaç kullanan aboneler de istedikleri taktirde elektronik kartlı sayaç alabiliyorlar.

FAYDALARI :
Sayaç okuma sorunu ortadan kalkıyor. Mekanik sayaçlarda olduğu gibi okunan bilgilerin bilgisayarlara girilmesine, fatura düzenlenmesine ve faturaların adreslerine dağıtılması işlemleri tamamen ortadan kalkıyor.

Doğalgaz borçlarının ödenip ödenmediğinin takibi ve tespiti ortadan kalkarken, gecikmeli ödemeler uygulanan faiz de bu sistemde ortadan kalkıyor. Kullanılan gaz miktarı bittiğinde saat otomatik olarak kendisini kapadığından, borcunu ödemeyen abonede olduğu gibi saatin sökülüp, takılması sorunları da ortadan kalkıyor.

Fatura ödemelerindeki itirazları da ortadan kaldıran yeni elektronik kartılı sayaç, dışarıdan bir müdahale yapılması halinde otomatik olarak kapanarak kendini emniyete almaktadır.
Ayrıca sayaçların ekranlarında çeşitli kullanım bilgileri de yer almakta ve aboneleri uyarmaktadır.

GAZ SATIN ALINMASI :
Her elektronik kartılı sayaç takılırken akıllı sayaca ait kartta aboneye verilmektedir.
Her sayaca ait bir elektronik kart bulunmaktadır.
Aboneler bu elektronik kartlardaki kredi bittiğinde veya bitmeden önce, şu anda merkezde daha sonra da belirlenecek 16 satış noktasından herhangi birine giderek istediği kadar gaz satın alabilecektir. Satın alınan gaz sayaca doldurulduktan sonra kart tekrar tekrar istenildiği kadar kullanılabilmektedir.

BAŞLICA ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ :
Akıllı elektronik kartlı sayaç sistemi, abonenin bedelini daha önceden ödediği kadar gaz kullanmasına müsaade eder. Yani ön ödemeli kredi sistemi ile çalışır.
Akıllı elektronik sayacın kendine özel bir kredi kartı (Smart-Card) vardır. Bu kart başka sayaçta kullanılamaz.
Abone, faturasını yatırarak için vezne önlerinde beklemekten kurtulurken, istediği an istediği kadar gaz kredisi alabilmektedir.

Elektronik sayaç, gaz kullanımıyla ilgili bilgileri digital ekranında Türkçe olarak gösterirken, kendi kendini de sürekli olarak kontrol etmekte ve bir aksaklığa meydan vermemektedir.
Akıllı sayaçlarda, abone gaz bitiminden sonra da kısa bir süre yedek kredi ile gaz kullanma şansına sahiptir. Ancak bu miktarın da bitiminden sona elektronik sayaç gaz vanasını otomatik olarak kapamaktadır.
Abone kredi kartını kaybettiğinden idareden yeni kart alabilir. Bu durumda, eski kartla ilgili bilgiler hem imha edilir, hem de kart kullanılamaz hale getirilir.

Abone eski kartını kazara bulduğu taktirde, kart tanımsız olduğundan kullanma ansına sahip değildir. Dolayısıyla kaybolan elektronik sayaçların elektronik kartlarını bulan bir kimse hiç bir şekilde bu kartı kullanamaz.
Elektronik sayaçlar, yetkisiz ve kötü niyetli yaklaşımlarla sayaçların açılması ve kurcalanması halinde kendisini otomatik olarak korumaya alır ve gaz kullanımını da keser.

Doğalgaz Yaygınlaştırma Projesi başlayana kadar Kuruluşumuzun öz kaynaklarını kullanarak doğalgaz bulunmayan bölgelere gaz ikmali sağlanmaya devam edildi. Bu bağlamda, Çankaya, Balgat, Keçiören, Etlik, Basınevleri, Yıldız, Beştepe, Örnek, Abidinpaşa, İskitler, Seyranbağları, Güzelevler, Aydınlık Subayevleri, Dikmen semtleri de, 21.240m çelik hat döşenmesi, 84.208m polietilen hat döşenmesi, 105.448m toplam şebeke hattı ile 3005 adet servis hattı döşeme işleri programa alındı.Daha sonra bu iş kapsamı % 30 arttırıldı.
Bu çalışmalar sonucunda, yaklaşık 50.000 adet yeni doğalgaz abonesi gaz kullanır hale getirilmiştir.
İlk projenin tamamlanmasının ardından, 1992 yılında Ankara da doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması için doğalgaz alt yapısının olmadığı ve bir önceki proje kapsamı dışında bulunan Dikmen, Oran, Çayyolu, Etlik ve Keçiören gibi yerleşim bölgelerine de doğalgaz hizmetinin götürülmesi için ihaleye çıkılmış ve kazanan firma (Atilla Doğan +SII ortak girişimi) ile 26 Ekim 1992 tarihinde Yapım Sözleşmesi, 17 Temmuz 1993 tarihinde de Kredi Anlaşması imzalanmıştır. Doğalgaz Çalışması - Çankaya
İtalyan Kredisi ile gerçekleştirilmesi düşünülen bu proje, anılan ülkenin prosedürleri gereği ülkenin Kredi onay kuruluşu olan SACE nin onayına sunulmuştur.

Ancak uzun süren bir bekleme (yaklaşık 2 yıl) süresine rağmen bu kredi onayının bir türlü çıkmaması, tarafları başka ülkelerden kredi arama zorunda bırakmış ve neticeye Kanada Hükümeti ile ilgili kuruluştan (EDC) kredi sağlanmıştır.
3 Nisan 1995 te Türk Hükümet ve Hazine Yetkililerine sunulan teklife onay verilerek İtalyan Kredisi iptal edilip, Kanada Kredisi kabul edilmiştir.

Ağustos 1995 ayı içinde de sözleşmenin tarafları (EGO ve Atilla Doğan) ilgili zeyilnameleri imzalayarak yeni kredi konusunda mutabakata varmışlardır. Gerekli son formaliteleri takiben Haziran 1996 ayında Yüklenici firma Atilla Doğan mobilizasyon çalışmalarına başlamıştır.
Bu proje kapsamında 1996 yılı sonu itibariyle 30.276 m PE + 3.359 Çelik olmak üzere toplam 36.635 m. Anahat ve 1015 adet servis hattı yapımı tamamlanmıştır.

Bu proje;
19.100 m. Yüksek basınç hattı döşemesi.
90.420 m. Orta ve Alçak basınç Çelik hatların döşenmesi.
412.670m. Alçak basınç PE + Çelik hatların döşenmesi.
3 Adet Yüksek basınç Reglaj istasyonu tesisi.
59 Adet Bölge Regülatörü Tesisi.
450.380 m. PEE servis hatlarının (Asgari 33.800 adet servis hattını kapsayacaktır.) döşenmesi.
Mevcut SCADA sistemine uygun Reglaj istasyonunu kapsayacak şekilde bir SCADA sistemi kurulması.
Halkla İlişkiler, Etüd ve Pazarlama işleri için donanımlı ve değişik bölgelerde 3 Adet Teşhir Salonu (Show Room)teminini.
Keşifle belirtilen diğer malzemelerin satın alınması işlerini kapsar.
Sözleşme Bedeli:113.466.92555 ABD $ Dolarıdır. Bu miktarın % 35 i ABD Doları US $ (39.713.424) % 65 i Alman Mark ı DM (122.025.168) dır.
Tamamlama Süresi: Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Teslim Alma Sertifikası (Geçici Kabul Belgesi) alınana kadar ki süre 39 ay olarak belirlenmiştir.

Bugün ;Başkent Doğalgaz AŞ

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Doğalgaz Dağıtım ve İşletilmesi;
Resmi Gazete nin 12 Haziran 2007 tarih26550 sayılı nüshasında yayınlanan 5669 no lukanun kapsamında 01.09.2007 tarihi itibariyleBAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. Genel Md.lüğüne devredilmiştir.
Yayın Tarihi :
04.12.2007 08:41:58
Okunma Sayısı :
180476

< Geri
 
29 Pazar
Mart 2015

Aktif ziyaretçi sayısı 2477

    takip et!
    takip et!
 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |
 
 
Sitenin tüm hakları EGO Genel Müdürlüğüne aittir.
Site içindeki sunulan hiç bir yazı, resim, uygulama ve öğe izinsiz başka bir ortamda kullanılamaz, yayınlanamaz ve kopyalanamaz.
Büyüt
  X